Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general d’aquest lloc web següents:

La titularitat d’aquest lloc web, taxiure.com (en endavant, lloc web), l’exerceix:TAX & IURE ASSESSORS, SL, proveïda de NIF: B55617559 i inscrita a: Registre mercantil de Tortosa amb les següents dades registrals: Tom: —, Foli: —, Fulla: —, el representant és: TAX & IURE ASSESSORS, SL, i dades del qual són:

Adreça: Carrer del Grau, núm. 4, 1r. 43870 Amposta (Tarragona). Telèfon de contacte: 877 915 536. Correu electrònic: info@taxiure.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents condicions generals d’ús (en endavant, condicions) és regular l’accés i la utilització del lloc web. A l’efecte de les presents condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica; és a dir, l’arbre de navegació i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si escau, ofereixi als usuaris (en endavant, serveis).

TAX & IURE ASSESSORS, SL es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment TAX & IURE ASSESSORS, SL pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el lloc web o l’accés a aquests.

L’accés a la web per l’usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre.

l’usuari

L’accés, la navegació i ús del lloc web confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

El lloc web de TAX & IURE ASSESSORS, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per TAX & IURE ASSESSORS, SL sense que sigui contrari al que disposa per les presents condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

El fet d’accedir a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre TAX & IURE ASSESSORS, SL i l’usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions. Per tant, aquest lloc web de TAX & IURE ASSESSORS, SL no es dirigeix a menors d’edat. TAX & IURE ASSESSORS, SL declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. TAX & IURE ASSESSORS, SL no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’usuari resideix o té el domicili en un altre lloc i decideix accedir o navegar pel lloc web, ho farà sota la seua pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable; TAX & IURE ASSESSORS, SL no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

TAX & IURE ASSESSORS, SL no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. TAX & IURE ASSESSORS, SL farà tot el possible per al bon funcionament del lloc web, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas TAX & IURE ASSESSORS, SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del lloc web, incloent, però no limitant, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

TAX & IURE ASSESSORS, SL tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, TAX & IURE ASSESSORS, SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les normes següents:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Consulteu la política de privacitat.
Consulteu la política de cookies.

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de TAX & IURE ASSESSORS, SL haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcial- de cap dels continguts o serveis del lloc web sense autorització expressa de TAX & IURE ASSESSORS, SL.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de TAX & IURE ASSESSORS, SL, ni sobre els continguts o serveis d’aquest.
  • A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi l’anomentat hiperenllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de TAX & IURE ASSESSORS, SL.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre TAX & IURE ASSESSORS, SL i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de TAX & IURE ASSESSORS, SL dels continguts, serveis o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TAX & IURE ASSESSORS, SL per se o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TAX & IURE ASSESSORS, SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de TAX & IURE ASSESSORS, SL. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a TAX & IURE ASSESSORS, SL a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest avís legal i condicions generals d’ús.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TAX & IURE ASSESSORS, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i TAX & IURE ASSESSORS, SL es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació o l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 30 agost 2023